Preview Mode Links will not work in preview mode

Livet utomlands

Jan 7, 2018

Ett nytt år - med nya mål! I det här avsnittet kickar Sandra och Jennifer igång 2018 med att berätta om sina drömmar och mål för det nya året - såväl inom karriär som utlands- och resedrömmar.

Du får tips på smarta verktyg som du kan använda dig av för att dels gå igenom och analysera ditt 2017 och...